baffonline.se

läs mer här

Home - Samtalsterapi Västerås - Efterlängtat med samtalsterapi i Västerås

Efterlängtat med samtalsterapi i Västerås

Posted on november 20, 2021 in Samtalsterapi Västerås

advertorial

Det är inget konstigt med att behöva gå på samtalsterapi i Västerås. Det här är en mer och mer vanlig företeelse över hela landet. I Västerås erbjuder man nu flera platser där man kan gå i terapi. 

Samtalsterapi kan liknas vid ett samtal mellan två människor där den ena parten får möjlighet att prata om allt som pågår i det inre medan den andra har som uppgift att lyssna och stötta. Det är alltså viktigt att man som terapeut skapar ett rum där en person kan känna sig så trygg att den vågar lätta sitt hjärta. Människan fungerar på så sätt att när hen är i en tillåtande miljö och inte blir utsatt för kritik utan bara förståelse för sin situation så sker en intuitiv läkning. 

 

image

 

En psykologs förhållningssätt kan vara av avgörande betydelse

När man arbetar som psykolog och har hand om samtalsterapi i Västerås är det viktigt att kunna skapa en så trygg miljö som möjligt för att klientens välmående kan komma i första hand. Först och främst görs detta genom att vara just en lyssnande person som kommer med en eller annan ledfråga. Detta i sin tur kan ge klienten stöd att fortsätta utveckla sin tankegång och till slut själv komma på lösningar på sina problem. 

Det kan förekomma mer än samtal på en samtalsterapi

Ibland kan det förekomma andra övningar i samtalsterapin än bara själva samtalet. Det kan då handla om till exempel rollspel eller drömtolkning. Sådana övningar kan hjälpa klienten att se på saker ur nya perspektiv och ibland inse att problemen inte är så farliga som man själv upplever dem, medan det i andra fall kan leda till att man inser det motsatta. Det kan vara allvarliga problem som ligger i botten och då ska de verkligen tas på allvar och inte negligeras eller förminskas.