Brunnsborrning i Örebro

24 juni 2021
patrick pettersson

I takt med våra allt mer torra och varma somrar, är det inte alls ovanligt att grundvattnet sjunker och gamla grävda brunnar sinar. Anlägger man en ny brunn idag brukar man därför i stället borra. Detta eftersom man då kan komma ned på ett mycket större djup och säkerställa vattenförsörjningen för lång tid framöver

Det behövs inte något tillstånd från kommunen för att borra efter vatten. Men det är en konst att borra en bra brunn och att anlägga den på rätt ställe. Då vatten är ett livsmedel måste det vara rent och fritt från föroreningskällor. Därför måste brunnsborrningen ske på säkert avstånd från avloppsbrunn och annat som kan förorena vattnet. 

Ibland vet man inte själv vilka risker som finns i området och det kan därför vara bra att även fråga grannar och kommunen om de hört talas om några föroreningskällor i området. Då blir det enklare att undvika misstagen och att anlägga brunnen på rätt ställe.

Brunnens storlek anpassas efter vattenbehovet

När man borrar en brunn anpassas storleken efter hushållets behov av vatten, men det gäller också att tänka långsiktigt. Kommer behovet kanske att öka om några år om familjen växer eller då barnen vuxit och är tonåringar? Normalt placeras också brunnen högre upp, så att smutsigt regnvatten eller innehållet i en översvämmad avloppsbrunn inte kan rinna ned i vattenbrunnen.

Att borra en ny brunn kostar en hel del och det kan därför löna sig att jämföra priser mellan några olika brunnsborrare. Ta in kostnadsförslag tillsammans med referenser och fråga även om företaget har försäkring. Vid brunnsborrning i Örebro finns det företag som kommer ut på ett kostnadsfritt hembesök i samband med offertförfrågan. Då undersöker de marken och tittar på de förutsättningar som råder, för att sedan kunna lämna en så exakt offert som möjligt. Det går att använda sig av rot-avdraget även vid brunnsborrning.