Utforska systerskap

16 september 2019
Lily Hansen
Utforska systerskap

Vad har ordet ”systerskap” för innebörd för dig? För många har det nog en politisk, aktivistisk klang – men systerskap kan lika gärna vara något andligt. Själv kommer jag att tänka på några rader ur den finlandssvenska poeten Edith Södergrans dikt ”Violetta skymningar”, vars sista strof lyder: ”Sköna systrar, kommen högt upp på de starkaste klipporna, / vi äro alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor, / oskuldsögon, himmelspannor, rosenlarver, / tunga bränningar och förflugna fåglar[…]” Bilden som målas upp här av den brokiga, färgstarka kvinnoskaran tycker jag stämmer in på systerskap i stort.

 

 

Det unika och gemensamma

 

Systerskap, som det beskrivs i dikten, är att hämta styrka i varandra trots skillnaderna som finns kvinnor emellan. Skillnaderna kan ju ibland vara så stora att man ifrågasätter huruvida bara det lilla faktum att man har samma könsidentitet skulle kunna ge en kontaktyta mellan sig själv och den andra. Allt eftersom genusteori utvecklats har man ju börjat ifrågasätta huruvida det ens finns specifika kvinnliga egenskaper eller erfarenheter att ta fasta på. Och kanske har teorierna rätt – kanske kan inte det specifikt kvinnliga fastställas vetenskapligt och empiriskt. Kanske är kvinnlighet något man snarare anar sig fram till.

 

Kvinnocirkeln som rum för självkännedom

 

Ett avspänt och givande sätt för att utforska sin egen såväl som andra kvinnors upplevelser av sig själva och sin kvinnlighet är att mötas i en kvinnocirkel. Det anordnas en kvinnocirkel i Nyköping och i Stockholm som genom övningar och vägledande samtal uppmuntrar deltagarna till att lyssna till sin inre röst och följa sin egen väg. En fördel med att göra den här typen av övningar i grupp kan vara att man har hjälp av varandra; genom att dela med sig av och jämföra personliga hinder och utmaningar kan den egna utvecklingen kännas tryggare. Låter det som något för dig? Du kan hitta mer information här: https://www.kirsimarjahealing.se/