Lär dig allt om lagerhållning

13 september 2022
Camilla Holmgren

editorial

Lagerhållning är en viktig del av alla företag. Den kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad lagerhantering är, varför det är viktigt och olika typer av lager som du kan stöta på i ditt företag. Vi kommer också att tala om fördelarna med att ha en effektiv lagerhållning och prissättning. Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är lagerhantering?

Lagerhantering är processen för att spåra och hantera lager. Detta är något Hillmers Logistik är experter på. Detta innebär att hålla reda på lagernivåer, beställa nya artiklar till lagret vid behov och organisera lagret så att det är lätt att hitta och använda. Lagerhantering är viktigt eftersom det hjälper företag att hålla koll på sina lagernivåer, se till att de har tillräckligt med lager och undvika överfyllda lager eller slut på lager.

lagerhållning

Typer av inventarier

Det finns två huvudtyper av inventarier: lagerinventarier och inventarier under arbete (WIP). Lagervaror är de färdiga varor som företaget har i lager och som är redo att säljas. Inventarier som är under tillverkning (WIP) är ofärdiga varor som håller på att tillverkas. Båda typerna av lager måste hanteras noggrant för att undvika att överproduktion eller lagerbrist.

Fördelar med en effektiv lagerhållning

Det finns många fördelar med att ha ett stort lager. För det första ger det företagen möjlighet att ha en buffert i händelse av oväntad efterfrågan. Detta kan bidra till att undvika lagerbrist och förlorad försäljning. För det andra ger det företagen möjlighet att erbjuda fler produkter och tjänster till sina kunder. Detta kan leda till ökad försäljning och nöjdare kunder. Slutligen kan ett stort lager hjälpa dig att förhandla fram bättre priser med leverantörerna eftersom du köper i större kvantiteter.

Prissättning

Att prissätta ditt lager på rätt sätt är också viktigt. Om du prissätter ditt lager för lågt kommer du inte att göra tillräcklig vinst på varje försäljning. Om du prissätter ditt lager för högt riskerar du att förlora kunder till konkurrenter som säljer billigare.