Ett ögonkast i ett ögonblick

12 juni 2020
william eriksson

Alla våra fem sinnen har sina poänger. Om vi får välja vill vi nog varken vara döva eller blinda. Att inte känna doft och smak under en fin måltid vore förskräckligt, även om det sägs att vi äter med ögonen också. Att inte kunna känna en annan människas hud under fingrarna eller mysa med pälsen på vårt husdjur är en hemsk tanke. Kanske har ändå synen en särställning? “Ögat är själens spegel” lyder ett av många ordspråk som handlar om synen. I vissa kulturer har synen en mytologisk roll, och det är inte så konstigt. Att inte kunna se klart – bildligt talat och bokstavligen –  kan försätta människor i besvärliga situationer. 

 

Se sanningen i vitögat

Det första som händer oss som nyfödda är att någon kontrollerar våra sinnen och reflexer. Under barndomen är denna procedur återkommande. För de elever som har problem med läsinlärningen är en kontroll av både syn och hörsel viktig när man söker en förklaring. Många gånger kan glasögon göra enorm skillnad för barn och ungdomar i skolålder. Som vuxna är vi för en period på en platå där vi inte behöver korrigera linser eller glasögon, men som äldre blir det återigen viktigt. På ögonmottagning i stockholm finns möjlighet att göra både kosmetiska justeringar och synförbättringar. Det kan till exempel röra sig om operation av starr eller linsimplantat.

 

 

Ett offrat öga

I den nordiska mytologin är Oden den högste guden. Enligt legenden kastade ett av sina ögon i Mimers brunn. Efter denna uppoffring blev han belönad med förmågan att se syner, bota de sjuka och kunskap om hur stormar kan stillas. Uttrycket “det onda ögat” har gamla anor. Redan hos de forntida grekerna förekom tron på att en blick kan överföra en förbannelse, sjukdom eller till och med död. Blickarna var förknippade med avund eller frustration. Uttrycket lever än idag i Medelhavsområdet.