Bergspräckning på rätt sätt i Stockholm

17 februari 2021
Lily Hansen

Ibland finns det anledningar till att man inte vill eller kan använda sig av bergsprängning vid ett projekt. Då finns det andra alternativ som man kan använda sig av. Bergspräckning i Stockholm är ett sätt att avlägsna berg utan att riskera några skador på omgivningen. Man kan använda sig av metoden om man ska avlägsna berg där det ligger andra hus mycket tätt inpå, men även om man har någon annan anledning till att riskera oönskad påverkan på omgivningen.  

Hur man gör en bergspräckning

Vid en bergspräckning så kan man gå tillväga på flera olika sätt. Men processen är ändå liknande där man försiktigt spräcker berget under kontrollerade former. Sättet man spräcker berget på består oftast av en borrning som skapar ett lagom utrymme för att en wedge ska kunna föras ner i hålet. 

En wedge är ett verktyg som sakta förs ner i hålet och som där vibrerar och expanderar så att berget sakta och försiktigt spricker så att hålet förstoras. Den metoden är mycket framgångsrik och innebär att det inte heller finns ett behov av att täcka över arbetsytan med sprängmattor, som man gör vid en bergsprängning.  

Såga eller mildare sprängning

Man kan även använda sig av en teknik där man sågar sönder berget med hjälp av en wire. Det ger också en mycket kontrollerad form av bergborttagning men det är också en teknik som man använder på berg där man kommer åt från sidan. 

Snigeldynamit är den sista av de tekniker som man använder sig av vid bergspräckning. Även den är mild och innebär ingen risk för påverkan på omkringliggande bebyggelse. Det är en teknik som man liksom wirespräckning använder sig av då man arbetar med berg som man kommer åt från sidan, även om det ibland kan hända att man kombinerar flera av teknikerna för att uppnå bästa önskade resultat.