Även de gamla romarna

09 januari 2020
jonas olsson
Även de gamla romarna

De första avloppssystemen anlades redan under antikens Rom ungefär 600 före Kristus, och innebar ett rejält uppsving från att tidigare ha haft innevånare som helt enkelt kastade ut disk- och tvättvattnet på gatan. Länge var Rom föregångslandet och inte förrän på 1800-talet så började det byggas avloppssystem i större skala runt om i Europa och övriga världen. I Sverige anlades det första avloppssystemet i Göteborg 1866, men toaletterna anslöts inte till avloppsanläggningarna förrän på 1920-talet. Sedan dess har avloppssystemen utvecklats så att alla hushåll ska ha någon typ av avloppsanläggning, även de privatägda.

 

Dagens anläggningar för avlopp

Idag finns det en mängd olika avloppsanläggningar för hantering av hushållens, och företagens, avloppsvatten. I tätbebyggt område så är det möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppssystemet, som leder allt avloppsvatten till ett reningsverk innan det går vidare ut i naturen och kretsloppet. Men det finns en uppsjö av andra avloppsanläggningar att nyttja där den vanligaste tidigare var trekammarbrunnen, vilket innebär att avloppsvattnet passerar tre kammare för rening, innan det går vidare ut i naturen. Dessa brunnar behöver tömmas med jämna mellanrum för att avlägsna allt det som fastnat i reningen.

 

 

Sitt egna reningsverk

Det finns fortfarande ett flertal olika avloppsanläggningar att välja bland på marknaden. En uppkomling som blivit mycket populär med tanke på de nya hårdare reglerna, och dagens förbättrade miljötänk, är minireningsverket som säljs bland annat på http://www.kollandagrus.se/entreprenadarbeten/avloppsanlaggningar/. Med dessa avloppsreningsanläggningar ska ännu mindre oönskade partiklar kunna komma ut i naturen och därmed minska den negativa miljöpåverkan. Eftersom minireningsverken oftast är billigare än trekammarbrunnarna, och miljöpåverkan är påtagligt mindre, så har detta blivit den mest populära avloppsanläggningen på senare år. Det är även ett system som är lätt att anlägga, lätt att sköta och att tömma, och ligger därför även i topp när det gäller kommunernas rekommendationer till sina innevånare.