baffonline.se

läs mer här

Home - Category: Homogenisator

Kategori: Homogenisator

Ett verktyg för de insatta

Posted on juni 25, 2020 in Homogenisator

Människans tekniska landvinningar har inom många områden gjort det omöjliga möjligt. Inom en rad branscher finns det uppfinningar, verktyg och arbetssätt som för en utomstående kan verka som science fiction. Vi lever idag i ett samhälle där det är fullständigt omöjligt att vara insatt i allt. Ja, ens en promille av all kunskap som det finns att ta del av. Inte ens om man riktar in sig på ett huvudsakligt område, såsom naturkunskap, är det möjligt att vara så pass allmänbildad att man känner till all teknik på detaljnivå. Det finns helt enkelt för mycket information om för mycket saker, och människans hjärna har en begränsad förmåga när det kommer till att ta till sig och minnas information.

Homogenisering

En process som med största sannolikhet hade imponerat på våra förfäder är vår förmåga att homogenisera mjölk. Vad innebär nu detta? Jo, vi talar alltså om den teknik som går ut på att man finfördelar fettet i mjölk, så att klumpar inte ska bildas och lägga sig på ytan. Motsatsen till homogeniserad mjölk är ohomogeniserad mjölk, som i våra butiker ofta säljs under namnet “gammaldags mjölk”.

Denna har i regel en något högre fetthalt än den mjölk majoriteten av oss konsumerar, men det finns även ohomogeniserad mjölk med standardiserad fetthalt. För att undvika att fettet lägger sig på ytan vid användning av denna mjölk kan man röra om i den.

 Homogenisator

Det instrument som används vid homogenisering kallas homogenisator. Den hjälper till att slå sönder eller finfördela fettcellerna i mjölken så att den blir mer jämn. Detta sker enkelt förklarat genom att cellerna tvingas genom en smal springa under högt tryck, varpå cellernas innanmäte finfördelas med den övriga vätskan. Förutom inom mjölkindustrin hittar man även homogenisatorer på labb och inom hälso- och sjukvård. Man kan nämligen homogenisera fler saker än bara mjölk.