baffonline.se

läs mer här

Home - Category: Företagarna syd

Kategori: Företagarna syd

Företagare i nätverk hjälps åt

Posted on februari 25, 2020 in Företagarna syd

Företagare i nätverk hjälps åt

En företagarförening är en klubb för näringsidkare, där man gemensamt verkar för gruppens intressen. Det är förstås också ett nätverk, där man får nya affärskontakter, och där idéer föds till nya samarbeten. En sådan aktiv förening är Företagarna syd i malmö. Detta och liknande nätverk vill förbättra företagarnas villkor i samhället. Man vill vara med och ge anbud och delta i offentliga upphandlingar. Där finns det en lag om valfrihetssystem, LOV, och den vill man dra nytta av, så att även mindre företag kan få en chans till att göra affärer med sin kommun.

 

Opinionsbildning och debatt

Att få ut sina synpunkter i media och att debattera, synas och höras är en annan del av företagarföreningens syfte. Man vill påverka mera i samhället, helt enkelt, och det gör man genom att motverka byråkrati och krångel, och offentligt framhålla företagens roll som skapare av arbetstillfällen. Många småföretag har en ensam ägare, som ibland upplever att han slåss förgäves mot överheten, betungande skatter och avgifter. Man vill stärka småföretagarna så att de får mer inflytande. Sänkt arbetsgivaravgift är en av de stora huvudfrågorna som man kämpar för.

 

 

Företagarföreningen som trivselfaktor

Förutom den rent praktiska och stödjande funktion en sådan förening har, finns det också en och annan belöning för att man är medlem. Det är förmåner som rabatter på bensin, bilar och hotellvistelser. Men man har också medlemsträffar och även galakvällar, då man lyfter fram sina medlemsföretag. Det är ett ställe där man kan vara bland vänner som delar samma villkor, och man kan diskutera sin situation med varandra. Man kan också få tillgång till juridisk expertis, om man skulle behöva det. Tillsammans når man en styrka som man inte klarar att skaffa sig var och en. Därför är det bra att vara medlem så att man kan dra nytta av alla framsteg föreningen lyckas åstadkomma.