baffonline.se

läs mer här

Home - Category: Familjerätt

Kategori: Familjerätt

Skilsmässa, ensam vårdnad och umgänge

Posted on juni 25, 2020 in Familjerätt

Familjerätt omfattar bland annat frågor som vårdnad, umgänge, boende, faderskap och föräldraskap och adoption. Det händer att föräldrar till ett barn vid en skilsmässa inte kommer överens om vad som är bäst för barnet. Ofta kan detta lösas genom samtal tillsammans med socialförvaltningen i den kommun som man bor i eller tillsammans med en advokat specialiserad på familjerätt. Det viktiga i dessa samtal är att se till barnets bästa och inte föräldrarnas. Det är alltid bäst att försöka lösa en vårdnadstvist utanför domstolen. Detta för att skona barnet från en eventuell eskalerande konflikt och att kanske bli tvungen att svara på frågor om sina föräldrar i en rättssal. 

 

Upprätta ett umgängesavtal

Oftast är gemensam vårdnad bäst för barnet vid en skilsmässa men inte alltid. Som förälder måste man vara engagerad i sitt barns utveckling och vara med och fatta viktiga beslut om exempelvis val av skola. Är en förälder oengagerad eller kanske rent olämplig som vårdnadshavare på grund av exempelvis drogmissbruk kan en domstol fatta beslut om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Ensam vårdnad betyder dock inte att barnet och den andra föräldern inte har rätt att träffa varandra. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med att upprätta ett umgängesavtal om hur ofta man har rätt att träffa barnet. Ett sådant avtal gör det också omöjligt för vårdnadshavaren att flytta långt bort eftersom avtalet i så fall skulle brytas.

Advokaten tar betalt per timme

Behöver man hjälp av en advokat som är specialiserad på familjerätt i Malmö eller på annan ort kan det vara en god idé att först fråga runt bland sina vänner. Ofta har de varit i liknande situationer och kan rekommendera någon. Advokater tar oftast betalt per timme och bör kunna uppskatta hur mycket tid som de behöver lägga ner på ärendet innan ni anlitar dem.