baffonline.se

läs mer här

Home - Category: datanät

Kategori: datanät

Ett hus är mer än väggar och tak

Posted on juni 14, 2020 in datanät

Ordet infrastruktur används för att beskriva service eller nätverk som alla – eller i alla fall många – använder. Det kan vara konkreta saker såsom gator, järnvägar och byggnader, men också mer abstrakta såsom utbildning, sjukvård och lagar. Att störa eller förstöra infrastruktur kan få allvarliga konsekvenser för alla i samhället. Ur ett annat perspektiv är sådana här strukturer viktiga för exempelvis en fabrik, ett kontor eller ett hus med många lägenheter. Vi förväntar oss att ha tillgång till vatten, el och internet när vi är på jobbet eller hemma. I många fall är nätet redan inbyggt i huset.

 

Kablar och hål i väggen

Som tur är behöver vi inte bygga de här systemen själva. Att skapa hållbara datanät som har rätt bandbredd och som är driftsäkra överlåter vi till experterna. De har också bra koll på utvecklingen, tar hänsyn till hur miljön påverkas och är uppdaterade kring regler och standarder. Att faktiskt kunna förutsäga framtiden är också en roll de har. Det är förstås inte helt lätt. Att vi nu bär runt på trådlösa mobiltelefoner med appar är trots allt en ganska sentida uppfinning. 

 

 

Kommunikation på distans

Sannolikt kommer kommunikation mellan apparater att bli allt vanligare. Smarta hem och artificiell intelligens som meddelar när en maskin eller ett verktyg behöver hjälp eller delar bör bytas ut kommer bli en del av vardagen. Ett besök hos Svenska Datanätverket kan ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig i framtiden. Att 5G kommer vara en del i diskussionen är givet, men vad kommer den ökade kapaciteten att föra med sig? Snabb uppdatering av data i din elbil eller införandet av förarlösa plogbilar på flygplatser under vintertid är ett par exempel. Sensorer som styr värme och kyla i fastigheter är ett annat användningsområde, lika så i odlingar och jordbruk för att styra vatten och övervaka växtlighet och eventuella ogräs.