baffonline.se

läs mer här

Home - Category: Begravningsbyrå

Kategori: Begravningsbyrå

Ett ljus i mörkret

Posted on juni 14, 2020 in Begravningsbyrå

Få gånger i livet är man mer beroende av stöd från medmänniskor än när en älskad anhörig gått bort. Det spelar egentligen inte så stor roll om dödsfallet varit väntat sedan länge eller om det skett abrupt. Chocken och förlusten är densamma och känslan av ensamhet påtaglig. I samband med dödsfall kommer dessutom en rad praktiska frågor upp, och det är frågor som behöver lösas ganska snabbt. På många sätt är de praktiska frågorna ändå bra. De ger ett fokus och en mening. 

I denna situation behöver alla den hjälp en begravningsbyrå kan erbjuda.

 

Vad ska göras och vem gör vad?

När någon avlidit finns naturligtvis fasta rutiner från olika delar av samhället. Sjukvården har exempelvis väldigt klart vad deras åtaganden består i. När detta är avklarat behöver de anhöriga ta över och ordna det praktiska runt begravningen. Det mest basala handlar oftast om kista, dekorationer, tid och plats. Har den avlidna uttryckt några specifika önskningar följer man naturligtvis dem så långt det fungerar. Kanske finns en speciell byggnad och en speciell kyrkogård som ska användas? Som anhörig behöver du också välja en kista du bedömer passar, och dekorationer därtill. Därefter hittar man en tid och plats.

 

 

En vacker och värdig ceremoni

Uttryck för sorg och hur en begravning genomförs varierar stort med kulturer och tycken. Inbjudningar ska skickas till människor som kan tänkas vilja delta. 

Den rent praktiska delen innefattar också saker som bouppteckning och kontakt med arvingar och vänner. Allt det som känns svårt och obegripligt men handlar om det praktiska kan en bra begravningsbyrå hjälpa er med. Här finns en begravningsbyrå i Salem: http://www.ljusetsbegravningstjanst.se/. En begravningsbyrå har kompetens och erfarenhet och vet vad som ska göras och vad som fungerar. När allt detta praktiska har klarats av kan du känna dig nöjd med att din kära fått ett vackert avsked.